Pettke Kancelaria Radców Prawnych
Start
tel. +48 577 521 212

Wygrana z Gdańskimi Nieruchomościami

Roszczenie o 200.000 zł Gminy Miasta Gdańsk – Gdańskie Nieruchomości, wyrok eksmisyjny, trzy postępowania nakazowe przed Sądem Rejowym w Gdańsku

Styczeń 2022 roku, do Kancelarii Pettke przychodzi starszy mężczyzna i mówi, iż doręczono mu Nakaz Zapłaty, wydany przez Sąd Rejonowy w Gdańsku. Wyrok dotyczy zaległości w płatność czynszu za lata 2017-2019 jego Syna.

Temat został szeroko opisany przez Portal Trójmiasto.pl:

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Maja-100-tys-zl-zaleglosci-choc-nie-mieszkaja-od-14-lat-n161930.html

Kancelaria Pettke w lutym 2022 roku, złożyła trzy sprzeciwy od nakazów zapłaty, a Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał następujące rozstrzygnięcia:

29 marca 2022 r. Sąd oddalił powództwo Gdańskich Nieruchomości

23 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył postępowanie na skutek wniosku Gdańskich Nieruchomości o umorzenie postępowania wraz z zrzeczeniem się roszczenia (nasz sprzeciw mógł mieć związek z takim działaniem Xd)

Długo musieliśmy czekać na to, by przekazać Klientom treść ostatniego Wyroku, który zapadł 02 listopada 2023 roku, którym ponownie Sąd oddalił w całości roszczenie o zapłatę, które zostało skierowane przez Gdańskie Nieruchomości, przeciwko Klientom Kancelarii Pettke.

Aż się prosi, by spostrzec pewną klamrę czasową, potrzeba było aż dwóch lat procesów by Klienci, którzy posiadali dług w wysokości ok. 200.000 zł, wobec których prowadzono postępowania egzekucyjne- mogli uzyskać od nas informację, iż wygraliśmy!!!

A teraz taka mała laurka, cytat z uzasadnieni Wyroku Sądu Rejonowego w Gdańsku, który jest powieleniem mowy końcowej, którą wygłosił r.pr. Jan Pettke:

„W tych okolicznościach faktycznych istotne jest, że Gmina nie interesowała się tym, co działo się z lokalem w ciągu wielu lat, czyli od wypowiedzenia umowy w 2008 roku, poprzez wyrok eksmisyjny i zebranie informacji już w 2015 roku, o tym, że lokal jest opuszczony. Te okoliczności świadczą o dalekim zaniechaniu przez Gminę działań mających na celu odzyskanie lokalu mieszkalnego nr 9A przy ul. Łagiewniki 56 w Gdańsku do zasobów gminy. W ocenie Sądu, z uwagi na bardzo długi czas, zaniechania Gminy finalnie nie mogą obciążać pozwanych, mimo że nie zdali oni protokolarnie mieszkania. Należało bowiem mieć na uwadze okoliczność, że to właśnie Gmina jest osobą dysponującą fachową obsługą administracyjną i w związku z tym powinna dbać o dobro mieszkańców gminy, w tym też egzekwować wyroki sądowe, też eksmisyjne, gospodarować racjonalnie zasobami mieszkaniowymi gminy, czyli w sposób profesjonalny wykonywać zadania własne gminy. Odpowiednie służby w imieniu gminy powinny były uzgodnić z lokatorem, kiedy i jak nastąpi faktyczne przekazanie lokalu i kluczy do niego, skoro po pierwsze – wypowiedziano względem pozwanych umowę najmu, po drugie-orzeczono względem nich obowiązek eksmisyjny bez przyznania prawa do lokalu zastępczego”.

Tak na koniec, gdy prowadziłem pierwszą rozmowę z Klientami, to przecierałem oczy ze zdziwienia , myśląc; „przecież to nie jest możliwe”, a jednak zawód radcy prawnego stawia przed nami wyzwania i cały czas dostarcza nowych doświadczeń i wiedzy.

created by ZEVER IT Solution
© 2024 Pettke Kancelaria Radców Prawnych | Polityka prywatności
Proszę zmienić rozdzielczość ekranu na wyższą.