Pettke Kancelaria Radców Prawnych
Start
tel. +48 577 521 212

Prawo rodzinne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego dotyczą często bardzo osobistych, a nawet intymnych szczegółów życia. W sporze dotyczącym opieki nad dziećmi czy podziału majątku trudno zachować spokój, stąd tak ważne jest skorzystanie ze wparcia radcy prawnego, który przeprowadzi Klienta przez proces negocjacji i będzie reprezentował go w sądzie.

Należy pamiętać, że radcę prawnego obejmuje obowiązek zachowania tajemnicy w stosunku do wszystkiego, czego dowiedział się w związku ze świadczeniem pomocy prawnej. Klient nie musi się więc obawiać, że szczegóły z jego życia wypłyną poza salę sądową.

Prawnicy naszej Kancelarii radców prawnych w Gdańsku świadczą kompleksowe usługi z zakresu prawa rodzinnego, które obejmują wszystkie obszary tego prawa: od umów przedmałżeńskich, przez adopcje, po rozwody, spory finansowe i sprawy o opiekę nad dzieckiem.

Czym jest doradztwo z prawa rodzinnego?

Prawo rodzinne reguluje majątkowe i osobiste stosunki powstałe w wyniku zawarcia małżeństwa, stosunki między rodzicami i dziećmi oraz wynikające z pokrewieństwa i powinowactwa.

Jedną z naczelnych zasad prawa rodzinnego jest dbanie o dobro małoletnich dzieci, równouprawnienie dzieci przysposobionych z dziećmi pochodzącymi z małżeństwa, a także równe traktowanie małżonków.

Gdy w rodzinie pojawia się spór, trudno o wzajemny szacunek. Nierzadko padają słowa, których później bardzo się żałuje albo groźby, które zniechęcają małżonków do prób ugodowego rozstrzygnięcia sporu.

Dlatego tak ważne jest skorzystanie z profesjonalnego wsparcia prawnika, który potrafi wskazać skłóconym partnerom wyjcie z sytuacji, a w razie sporu sądowego zadba o właściwą reprezentację interesów swojego Klienta.

Dlaczego warto skorzystać z doradztwa z prawa rodzinnego w Gdańsku i okolicach?

Żadna inna dziedzina prawa nie budzi takich emocji, jak sprawy rodzinne. Mówimy o sytuacjach, w których małżonkowie kłócą się o opiekę nad dziećmi, majątek lub jedno z nich chce zakończyć związek z winy drugiego – trudno wtedy zachować spokój i odłożyć emocje na bok.

Mimo tego, że wielu ludzi zakłada, że będą w stanie spokojnie przedyskutować te spory i wspólnie z byłym partnerem wypracować rozwiązanie, to w niewielu przypadkach się to udaje.

Gdy sytuacja jest już bardzo napięta, szukają prawników, którzy będą ich reprezentować w rozmowach z partnerem oraz przed sądem. Doświadczony prawnik, który nie tylko zna przepisy, ale przede wszystkim jest świadomy różnych mechanizmów odpowiadających za ludzkie decyzje, jest w stanie wyciszyć emocje klienta na tyle, by wspólnie wypracować najlepszą strategię.

W naszej kancelarii radców prawnych w Gdańsku pomagamy Klientom ocenić ich sytuację prawną, informujemy, jakie uprawnienia im przysługują i czego mogą się domagać od drugiej strony. Przygotowujemy ich do rozprawy, która charakteryzuje się szczególną dynamiką.

Nie warto samodzielnie podejmować się reprezentowania swoich spraw przed sądem rodzinnym. Radca prawny przez cały czas trwania sporu pozostaje obiektywny i nie daje się ponieść emocjom, którym ulega jego Klient. Skupia się na ocenie prawidłowości procedury i odpowiednim planowaniu czynności procesowych, tak by uzyskać wynik w maksymalny sposób odpowiadający interesowi Klienta.

Nasze usługi z zakresu prawa rodzinnego

Oferujemy pełny zakres poradnictwa w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Obejmuje on:

 • jednorazowe porady prawne: wyjaśnienie wątpliwości dotyczących przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, objaśnienie Klientowi, jak kształtuje się jego sytuacja;
 • reprezentowanie klientów w sprawach o rozwód i separację;
 • reprezentowanie klientów w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków i rozliczenie nakładów;
 • reprezentowanie klientów w sprawach o alimenty (zasądzenie alimentów, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów i uchylenie obowiązku alimentacyjnego, a także sprawy karne o uporczywą niealimentację);
 • reprezentowanie klientów w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • reprezentowanie klientów w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej (ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej);
 • reprezentowanie klientów w sprawach o kontakty z dzieckiem (uregulowanie kontaktów, zmiana kontaktów, zakaz kontaktów);
 • reprezentowanie klientów w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa;
 • reprezentowanie klientów w sprawach o przysposobienie dziecka (adopcja dziecka);
 • reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących zarządzania majątkiem dziecka (zezwolenie sądu opiekuńczego, sprzedaż majątku dziecka).

Nasze dodatkowe usługi

 • Reprezentowanie klientów w sprawach o wydanie przez sąd zgody zastępczej w przypadku braku porozumienia z drugim rodzicem dziecka (paszport dla dziecka, zgoda na leczenie lub operację dziecka, zgoda na zmianę miejsca zamieszkania dziecka, edukacja dziecka, nazwisko dziecka);
 • reprezentowanie klientów w sprawach o ubezwłasnowolnienie całkowite/częściowe;
 • rozliczenia majątkowe konkubinatu.

Reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji. Działamy przede wszystkim na terenie Trójmiasta i województwa pomorskiego, ale podejmujemy się także współpracy z Klientami mieszkającymi w innych regionach.

created by ZEVER IT Solution
© 2024 Pettke Kancelaria Radców Prawnych | Polityka prywatności
Proszę zmienić rozdzielczość ekranu na wyższą.