Pettke Kancelaria Radców Prawnych
Start

Pettke Kancelaria Radców Prawnych

tel. +48 577 521 212

Prawo cywilne

Kancelaria Radców Prawnych Pettke specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym. Konflikty na tle prawa cywilnego to te najpowszechniej występujące, są bowiem bezpośrednio związane ze sprawami życia codziennego i mogą dotknąć każdego z nas. Staramy się pomóc w każdej sprawie.

 • Ubezwłasnowolnienie
 • Uznanie za zmarłego
 • Ochrona dóbr osobistych, naruszenia RODO
 • Umowy nieważne, zawarte pod wpływem błędu, groźby lub dla pozoru
 • Upadłość konsumencka
 • Ochrona przed egzekucją – badanie zasadności i przedawnienia roszczeń
 • Ochrona własności, posiadania i ograniczonych praw rzeczowych
 • Dochodzenie roszczeń o wydanie nieruchomości
 • Windykacja należności – od wezwania do zapłaty do egzekucji z majątku dłużnika
 • Eksmisja
 • Mieszkania komunalne
 • Używanie lokalu bez tytułu prawnego
 • Zasiedzenie
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości
 • Ustanowienie służebności gruntowych, osobistych i służebności przesyłu
 • Przywrócenie utraconego posiadania
 • Reprezentacja konsumenta w sporze z przedsiębiorcą
 • Uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
 • Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu czynów niedozwolonych
 • Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • Skarga pauliańska, czyli pozew o uznanie czynności dłużnika mającej na celu pokrzywdzenie wierzyciela za bezskuteczną
 • Postępowanie o zwrot zadatku
 • Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji
 • Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości
 • Najem okazjonalny
 • Odszkodowanie i zadośćuczynienie za utratę zdrowia
 • Odszkodowanie i zadośćuczynienie za utratę szans na wyleczenie
 • Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
 • Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej
 • Błędy okołoporodowe
 • Błędy z zakresu chirurgii i ortopedii
 • Błędy z zakresu stomatologii i protetyki
 • Zakażenie w placówce medycznej
 • Naruszenie praw pacjenta
 • Pozew o unieważnienie umowy kredytu bankowego
 • Przedawnienie roszczeń banku
 • Niedozwolone klauzule umowne
 • Zwrot od banku nienależnie pobranych świadczeń

 

created by ZEVER IT Solution
© 2022 Pettke Kancelaria Radców Prawnych | Polityka prywatności
Proszę zmienić rozdzielczość ekranu na wyższą.