Pettke Kancelaria Radców Prawnych
Start
tel. +48 577 521 212

Wspólnoty mieszkaniowe

Kancelaria Radców Prawnych Pettke obsługuje i wspiera Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych oraz Zarządców Nieruchomości. Lata doświadczeń ukazały nam problemy, z jakimi muszą się mierzyć Wspólnoty Mieszkaniowe od momentu ich założenia i oddania przez Dewelopera w ręce „Wybranego Zarządcy”. Usługa przez nas świadczona nie kończy się na skierowaniu pozwu i czekaniu na wyegzekwowanie długu przez Komornika od dłużnika Wspólnoty. Nasze doświadczenie w tej materii jest o wiele szersze. Zajmujemy się m.in. usuwaniem Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych wybranych przez Dewelopera, Firm Zarządzających Wspólnotą Mieszkaniową. Reprezentujemy Wspólnoty Mieszkaniowe w toku postępowań przeciwko Deweloperom z tytułu rękojmi, jak i przeciwko nierzetelnym Zarządcom.

  • Wsparcie przy kontaktach z zarządcą nieruchomości
  • Wsparcie przy procedurze odwołania zarządu powołanego przez dewelopera aktem notarialnym i zarządcy, z którym została zawarta umowa
  • Windykacja należności od dłużników Wspólnoty
  • Analiza, tworzenie i doradztwo przy zawieraniu umów przez Zarząd Wspólnoty
  • Sporządzanie uchwał dla Wspólnoty Mieszkaniowej
  • Reprezentacja przed sądami powszechnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, sądami administracyjnymi oraz Kancelariami Komorniczymi
  • Prowadzenie spraw przeciwko deweloperowi z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady budynku
  • Specjalizujemy się również w prowadzeniu tzw. „trudnych egzekucji”

 

created by ZEVER IT Solution
© 2024 Pettke Kancelaria Radców Prawnych | Polityka prywatności
Proszę zmienić rozdzielczość ekranu na wyższą.