Pettke Kancelaria Radców Prawnych
Start
tel. +48 577 521 212

Radca Prawny Gdańsk - Pettke Kancelaria Radców Prawnych

v

o Kancelarii

K

ancelaria Pettke rozpoczęła swoją działalność w Gdańsku w 2008 roku.
Od tego czasu Kancelaria systematycznie zwiększa swój potencjał. Świadczymy pomoc prawną głównie dla przedsiębiorców, ale również osób fizycznych. Przez doradztwo prawne w biznesie rozumiemy wzięcie na siebie odpowiedzialności za współtworzenie struktury prawnej organizacji, polegające m.in. na udzielaniu konsultacji i porad prawnych, sporządzaniu ekspertyz i opinii prawnych, reprezentacji przed organami administracji publicznej i sądowej, a także pomocy przy windykacji należności.

W codziennej pracy kierujemy się zasadą, iż prawnik to nie towar luksusowy, ale ważny partner biznesowy. Wierzymy, że to my jesteśmy dla Klienta, dlatego odchodząc od tendencyjnej relacji prawnik – klient, staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom naszych Klientów i dbać o ich bezpieczeństwo prawne. Zapewniamy swoim Klientom najwyższy stopień dyskrecji, a wszelkie informacje dotyczące Klientów objęte są tajemnicą zawodową.

Kancelaria radców prawnych w Gdańsku – Pettke

Chcemy być Twoim partnerem biznesowym, który udziela porad i opinii prawnych, ale także reprezentuje Twoją firmę przed organami administracji publicznej i sądowej.

Nie są nam jednak obce sprawy z zakresu prawa rodzinnego czy cywilnego. Świadczymy profesjonalne usługi prawne również dla osób prywatnych – na pierwszym miejscu stawiając Twoje potrzeby.

Specjalizacje prawne kancelarii

Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami, którzy świadczą pomoc prawną w różnych dziedzinach. Oto nasze kluczowe specjalizacje!

Obsługa prawna firm

W prowadzeniu działalności gospodarczej doskonała znajomość prawa jest bardzo istotna. Będziemy Twoim partnerem, który wesprze Twoją firmę we wszelkich aspektach, które wymagają wiedzy prawnej.

Sporządzimy różnego rodzaju dokumenty i umowy, będziemy reprezentować Twoją firmę w negocjacjach i przed organami administracji, pomożemy również w windykacji należności. Sprawdź więcej informacji tutaj: Obsługa prawna firm

Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Nasza kancelaria ma szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej zarządów wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. Doskonale rozumiemy wyzwania, z jakimi się mierzą i mamy wiedzę, która pozwala im sprostać.

Klienci często zgłaszają się do nas w sprawach związanych z usunięciem Zarządów Wspólnot czy firm zarządzających wspólnotami wybranymi przez deweloperów.

Tworzymy wszelkie dokumenty prawne i reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe przed sądami i organami administracji. Zajmujemy się również windykacją należności od dłużników wspólnot i nadzorujemy postępowania egzekucyjne.

Prawo rodzinne

Radcy Prawni tworzący Kancelarię Pettke specjalizują się również w prawie rodzinnym. W naszych działaniach kierujemy się nie tylko profesjonalizmem, ale także empatią – rozumiemy, że większość spraw z tego zakresu jest dla naszych klientów trudna. Możesz mieć pewność, że wysłuchamy Twoich potrzeb i dobierzemy najlepsze rozwiązania.

Oferujemy doradztwo, przygotowanie dokumentów i reprezentowanie w sądzie i przed organami administracji. Wspieramy naszych klientów między innymi w sprawach związanych z rozwodem i separacją, podziałem majątku i władzy rodzicielskiej, ustalaniem ojcostwa i macierzyństwa, a także określaniem wysokości alimentów.

Prawo cywilne

Prawo cywilne to bardzo obszerna dziedzina – w Kancelarii Pettke znajdziesz jednak Radcę, który pomoże rozwiązać Twój problem.

Zakres naszych usług jest bardzo szeroki. Oferujemy wsparcie między innymi w zakresie ubezwłasnowolnienia, ochrony dóbr osobistych, różnego rodzaju odszkodowań, naruszeń praw, roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi oraz dochodzenia roszczeń.

Prawo spadkowe

Jako Kancelarie Radców Prawnych Pettke wspieramy Cię w trudnych chwilach. Świadczymy usługi z zakresu sporządzania testamentów, a także składania oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Oferujemy wsparcie w dochodzeniu roszczeń z tytułu zachowku, uznaniu spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, stwierdzaniu nieważności testamentu oraz wydziedziczeniu. Sprawdź więcej informacji tutaj: Prawo spadkowe

Prawo pracy

Reprezentujemy zarówno Pracodawców, jak i Pracowników, rozumiejąc obie perspektywy. Obsługujemy firmy zatrudniające do 300 pracowników, jak i pracowników pracujących w dużych korporacjach. Możesz liczyć na nasze wsparcie w zakresie sporządzania szkiców umów i odwołań.

Dochodzimy roszczeń z różnych tytułów i pomagamy uzyskać odszkodowania. Uczestniczymy w negocjacjach i mediacjach, a także wspieramy w uzyskiwaniu wynagrodzenia za pracę czy nadgodziny. Sprawdź więcej informacji tutaj: Prawo pracy

Windykacja należności

Płynność finansowa jest kluczowym aspektem funkcjonowania Twojej firmy. Pomożemy Ci odzyskać Twoje należności. Zajmujemy się między innymi sporządzaniem wezwań do zapłaty, prowadzeniem postępowań przedsądowych i sądowych oraz negocjacji.

Nadzorujemy również postępowania egzekucyjne i przygotowujemy ugody. Pomagamy także we wnoszeniu skargi pauliańskiej. Sprawdź więcej informacji tutaj: Windykacja należności

Ochrona przed egzekucją i upadłość konsumencka

W dzisiejszych czasach wielu klientów zgłasza się do kancelarii z problemem niewypłacalności. To bez wątpienia wyzwanie, ale dołożymy wszelkich starań, aby uwolnić Twoją firmę od długów.

Przeprowadzimy proces oddłużania, upadłości konsumenckiej lub restrukturyzacji Twojego przedsiębiorstwa. Dobierzemy odpowiednie środki, które pomogą znaleźć wyjście z wymagającej sytuacji, w której znalazło się Twoje przedsiębiorstwo. Sprawdź więcej informacji tutaj: Ochrona przed egzekucją i upadłość konsumencka

Kancelaria radcowska w Gdańsku – w czym możemy pomóc?

Nasza kancelaria świadczy bardzo szeroki zakres usług. Niezależnie od tego, czy szukasz prawnika, który wesprze Cię w prowadzeniu biznesu, czy też jesteś osoba fizyczną, możesz liczyć na wsparcie w wielu dziedzinach.

Pomoc przy zakładaniu firmy

Obecność prawnika jest potrzebna już na etapie planowania działalności biznesowej. Radca prawny pomoże wybrać najlepszą formę prowadzenia działalności, przygotuje dokumenty, które trzeba złożyć w sądzie oraz dopilnuje, by dopełnione zostały wszystkie formalności.

Doradztwo dla przedsiębiorców

W codziennej działalności przedsiębiorcy podlegają setkom przepisów. Ich naruszenie może prowadzić do kary finansowej lub przegranego sporu sądowego. Klientom biznesowym oferujemy jednorazowe wsparcie lub stałą obsługę prawną.

Z pierwszego wariantu korzystają najczęściej jednoosobowi przedsiębiorcy, podczas gdy stałą obsługą prawną zainteresowane są większe przedsiębiorstwa, np. spółki obsługujące wielu kontrahentów.

Oto, jakie usługi świadczymy na rzecz przedsiębiorców:

 • rejestracja spółek oraz zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • bieżące doradztwo prawne,
 • sporządzanie umów i opiniowanie umów przedłożonych przez kontrahentów,
 • sporządzanie analiz, w tym badanie stanu prawnego spółek (due diligence),
 • reprezentowanie Klienta przed instytucjami publicznymi i sądami wszystkich instancji,
 • prowadzenie działań egzekucyjnych,
 • restrukturyzacja spółek,
 • prowadzenie spraw pracowniczych:
 • doradztwo przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, w tym regulaminów pracy i układów zbiorowych,
 • rozwiązywanie sporów pracowniczych w sprawach takich, jak o: przywrócenie do pracy, odszkodowanie, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, zarzutów o mobbing, naruszenie zakazu konkurencji,
 • reprezentacja pracodawców i pracowników przed sądami i organami administracji publicznej, zwłaszcza PIP, PIS, ZUS;
 • likwidacja spółki i prowadzenie postępowania upadłościowego.

Reprezentacja przed organami publicznymi

Zapewniamy reprezentację stron w postępowaniach administracyjnych przez organami państwowymi, w tym:

 • wszystkimi urzędami, m.in. Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Transportu Drogowego, Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska,
 • Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • urzędami skarbowymi,
 • Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
 • Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,
 • Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Reprezentujemy Klientów również w postępowaniach o wydanie zezwoleń i koncesji.

W ramach powyższych działań sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych, wnosimy skargi do WSA i środki odwoławcze do NSA.

Oferta dla klientów indywidualnych

Klientom indywidualnym oferujemy doradztwo, sporządzanie pism i reprezentację przed organami i sądami wszystkich instancji. Nasi prawnicy podejmują się zleceń w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych, w sporach z deweloperami i innych. Podejmujemy się także reprezentacji w sprawach o dochodzenie odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych.

Przykładowe działania na rzecz klientów indywidualnych.

 • Sporządzenie pozwu rozwodowego i domaganie się alimentów od drugiego partnera, który ponosi wyłączną winę za rozpad związku małżeńskiego.
 • Reprezentowanie Klienta w sprawie o podział majątku wspólnego.
 • Reprezentowanie Klienta w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej nieprawidłowym wykonaniem usługi polegającej na wyremontowaniu domu.
 • Wystąpienie o zachowek na rzecz Klienta, który należał do kręgu najbliższych osób, ale został pominięty w testamencie.
 • Reprezentowanie w sądzie Klienta, który został zwolniony z pracy w sposób niezgodny z prawem.
 • Uzyskanie odszkodowania za przewlekłe postępowanie sądowe lub administracyjne.

Kim jest radca prawny?

Radca prawny to absolwent prawa, który po skończeniu studiów odbył aplikację radcowską, czyli pogłębione szkolenie praktyczno-teoretyczne. Aplikacja zakończona jest egzaminem państwowym, który daje gwarancję przygotowania do wykonywania pracy.

Radcowie należą obowiązkowo do samorządu zawodowego (Okręgowa Izba Radców Prawnych), który stoi na straży przestrzegania przez swoich członków zasad etyki zawodowej.

Każdy radca prawny musi obowiązkowo wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jego wypłata jest uruchamiana w razie gdy radca prawny wyrządzi szkodę w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania swojego zawodu. Ubezpieczenie to mechanizm zabezpieczający interesy Klientów.

Radca prawny może zawrzeć umowę o pracę z przedsiębiorcą, na rzecz którego świadczy usługi. Możliwość podjęcia pracy etatowej odróżnia radców od adwokatów, którzy takiego uprawnienia nie mają. Tym samym do zainteresowanych należy decyzja, czy obsługa prawna przedsiębiorców będzie się odbywała na zasadzie współpracy z kancelarią radcy prawnego czy też w ramach umowy o pracę.

Radcy prawni mogą podejmować się prowadzenia wszystkich spraw: sporządzać dokumentację, pisać analizy prawne, tworzyć wzory dokumentów i regulaminów, obsługiwać klientów biznesowych i doradzać klientom indywidualnym, brać udział w negocjacjach z kontrahentami Klienta, reprezentować mocodawców przed wszystkimi organami publicznymi i sądami.

Jeszcze kilka lat temu radcowie prawni nie mogli występować przed sądami w sprawa karnych i karnoskarbowych. Obecnie to ograniczenie nie obowiązuje – z wyjątkiem sytuacji, w której stroną jest przedsiębiorca, z którym radca pozostaje w stosunku pracy. W takiej sytuacji nie może on podjąć się obrony.

Zasady rozliczeń z radcą prawnym

Sposób rozliczania wynagrodzenia uzależniony jest od potrzeb Klienta i zakresu spraw, jakie na jego rzecz świadczy radca prawny. Naszym Klientom oferujemy następujące modele:

 • opłata za jednorazową poradę prawną lub sporządzenie pisma,
 • opłata godzinowa albo ryczałt – to popularne rozliczenia w relacjach z przedsiębiorcami. Radca prawny odnotowuje w sposób ustalony z klientem, ile czasu poświecił na pracę na jego rzecz,
 • opłata za czynność lub sprawę – w tym przypadku opłata jest określana z uwzględnieniem spodziewanego stopnia trudności sprawy i ilości czasu, jaką radca na nią poświęci. Ten model rozliczeń jest stosowany, gdy prawnik reprezentuje Klienta w sądzie, ale też gdy zmierza do zawarcia umowy z kontrahentem, ubiega się o wydanie koncesji lub zezwolenia.

Skontaktuj się z nami!

Naszą misją jest zagwarantowanie Klientom kompleksowej obsługi prawnej i podejmowanie działań wyprzedzających, tak by nie dopuścić do niekorzystnych zdarzeń i odsunąć, jeśli to możliwe, konieczność podjęcia działań sądowych.

Radcowie prawni Kancelarii Radców Prawnych Pettke w Gdańsku znają nie tylko procedury prawne, ale i rozumieją mechanizmy rynkowe, dzięki czemu mogą skuteczniej współpracować z klientami biznesowymi.

Nie przedkładamy jednak współpracy z przedsiębiorcami ponad obsługę klientów indywidualnych: z takim samym zaangażowaniem wykonujemy zlecenia na rzecz wszystkich zainteresowanych.

Zachęcamy do kontaktu i zapoznania się z warunkami współpracy!

Poznaj nas

Specjalizacje

Aby dowiedzieć się więcej, wybierz interesującą Ciebie specjalizację.

Zaufali nam

Kontakt


Napisz do nas, a nasz prawnik się z Tobą skontaktuje!

Proszę zmienić rozdzielczość ekranu na wyższą.
×

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.